• Suomi
  • Русский

Rakennusten ja rakenteiden purkaminen,
asbestityöt ja työmaan valmistelut

Powerpete Oy

Tarjoamme tiili-, teräsbetoni- ja elementtirakennusten, asuintalojen ja muiden rakennusten perustusten ja metallirakenteiden kokonaisvaltaista purkupalvelua! Teemme töitä toimialamme hyväksyttyjä sääntöjä noudattaen – noudatamme aikatauluja ja teknisiä piirustuksia. Tavoitteenamme on investoijien, rakennuttajien ja rakennusyhtiöiden avustaminen hankkeiden toteuttamisessa ympäristöä, naapurikohteita ja väestön terveyttä vahingoittamatta.

Powerpete Oy tarjoaa kaikkia purkutöihin liittyviä palveluja, mm:

• työmaan valmistelut ja aitausten asennus
• manuaaliset ja koneelliset purkaustyöt
• alueen puhdistus, rakennusjätteiden poiskuljetus

Rakennusten koneellinen purku tehdään nykyaikaisilla laitteilla: purkukoneet, murskaimet, puskutraktorit, hydraulivasarat, iskuvasarat ja kippiautot. Manuaalisiin purkaustöihin käytetään seuraavia rakennustyökaluja: vasaroita, timanttilaikkoja, hydraulikiiloja, höyliä, kaasuleikkureita.

Ammattilaiset työntekijämme ovat yhtiön arvokkain resurssi ja hyvän maineen ylläpitäjät: laitteet toimivat aina kunnolla ja työ suoritetaan kaikkia laatuvaatimuksia noudattaen.

Olemme valmiit purkamaan erittäin monimutkaisia rakenteita tiheärakennuksen alueilla ja maantieteellisesti hankalissa olosuhteissa. Takaamme purkutöiden turvallisen suorituksen ja resurssien säästäväisen käytön.

Vankka ammattitaito purkutöistä

Rakentaminen on mahdotonta ilman purkamista. Purkamisen tavoitteena on epätarkoituksenmukaisella tavalla käytetyn alueen vapauttaminen uusien kohteiden rakentamiseen. Rakennusten purku on optimoinnin prosessi, joka käsittää vaarallisten, hylättyjen tai rappeutuneiden rakennusten täysimääräisen tai osittaisen hävittämisen. Purkaminen edellyttää urakoijan korkeaa pätevyyttä ja teknistä kapasiteettia.

Jokainen kaupunki, erityisesti suurkaupunki, on historiallinen kulttuurikokonaisuus infrarakenteensa kanssa. Uusia rakennuksia voivat rakentaa ja vanhoja taloja peruskorjata vain kokeneet ammattilaiset, joilla on oltava kaikki siihen tarvittavat valtuudet.
Rakennusten ja rakenteiden purku on rakennusalan eniten aikaa vievä toiminta. Purkutöihin liittyy useita ongelmia ja teknisiä yksityiskohtia, jotka urakoijan on otettava huomioon.

Palvelumme

• Rakenteiden purku
• Rakennusjätteiden poiskuljetus
• Rappeutuneiden rakenteiden purku
• Metallin poiskuljetus
• Manuaaliset ja koneelliset purkutyöt

• Teräsbetonin poiskuljetus ja käsittely
• Teollisuusbetonin (rakennusten) purku

• Rakennusten peruskorjaus
• Asbestin purku
• Timanttiporaus
• Timanttileikkaus, aukkojen leikkaus

 

Palvelumme

• Rakenteiden purku
• Rakennusjätteiden poiskuljetus
• Rappeutuneiden rakenteiden purku
• Metallin poiskuljetus
• Manuaaliset ja koneelliset purkutyöt
• Teräsbetonin poiskuljetus ja käsittely
• Teollisuusbetonin (rakennusten) purku

• Väli- ja sisäseinien purku
• Maaperän poiskuljetus
• Upotusaukkojen sahaus
• Rakennusten peruskorjaus
• Asbestin purku
• Timanttiporaus
• Timanttileikkaus, aukkojen leikkaus

 

Luotettavaa osaamista purkutöistä

Powerpete Oy käyttää työssään luotettavaa ja testattua tekniikkaa. Kaikille laitteille tehdään säännöllisiä teknisiä katsastuksia ja ne ovat käyttövalmiita. Meillä on olemassa kaikki tarvittavat koneisiin liitettävät työkalut.