Isoissa kaupungeissa on pulaa vapaista tonteista. Yhä useammin tarvitaan vanhojen rakennusten, rakenteiden tai muiden kohteiden purkamista. Rakennuksen tai rakenteen purku ei ole niin helppo tehtävä kun aluksi voi luulla. Siihen tarvitaan asiantuntevia ja kokeneita työntekijöitä. Powerpete Oy:n purkajat ovat kokeneita alansa asiantuntijoita, jotka ovat tehneet erilaisia purkutöitä. Lisäksi teemme yhteistyötä isojen yhtiöiden kanssa.
  
Purkutöiden yhteydessä noudatamme kaikkia ympäristönsuojelu-, työterveys-, paloturvallisuus- ja muita vaatimuksia ja dokumentoimme kaikki työvaiheet. Lisäksi tarjoamme kaikkia purkamiseen liittyviä palveluja: rakennuksen valmisteluja purkuun, purkumateriaalien lajittelua ja jätteiden kuljetusta jätekäsittelypaikoille. Kuljetamme purkujätteitä nykyaikaisilla juuri siihen tarkoitetuilla kuljetusvälineillä. Teräsbetonijätteiden käsittelyyn käytämme purkukohteen lähellä olevaa murskaus- ja seulontalaitteistoamme. Betonikappaleet sekoitetaan murskaus- ja seulontalaitteessa ja saadaan kierrätysbetoni. Betonin teollisen muokkauksen tuloksena saadun kierrätysbetonin laatu ei oleellisesti eroa uudesta betonista ja sitä voidaan käyttää rakennustöihin. Toimintatapa auttaa säästämään purkukustannuksista ja korvaa yhden osan työn hinnasta.

Valmistelujen yhteydessä asennamme työmaalle tilapäiset aitaukset. Palveluihimme kuuluu lisäksi kuorma-autojen pesu, tilapäiset rakennukset työntekijöille ja työmaan valaistus.
Asiantuntijamme tulee tarkistamaan kohdetta ennen töiden aloitusta; sen jälkeen neuvotellaan mahdollisista purkauksen vaihtoehdoista, tehdään tarjous ja laaditaan töiden suorittamiseen tarvittavat asiakirjat ja sopimukset.

Purkamisen jälkeen voimme tilauksesta tehdä erilaisia viherrakennustöitä, maaperätöitä tai muita tarvittavia töitä. Purkutöiden hinta riippuu niiden monimutkaisuudesta ja määrästä.
Rakennusten ja rakenteiden purku