Rakennusten ja rakenteiden purkaminen - puretaan, jotta voidaan rakentaa!
Rakentaminen on mahdotonta ilman purkamista - jokainen tietää sen! Purkamisen tavoitteena on epätarkoituksenmukaisella tavalla käytetyn alueen vapauttaminen uusien kohteiden rakentamiseen.
Rakennusten purku on optimoinnin prosessi, joka käsittää vaarallisten, hylättyjen tai rappeutuneiden rakennusten täysimääräisen tai osittaisen hävittämisen. Purkaminen edellyttää urakoijan korkeaa pätevyyttä ja teknistä kapasiteettia.
Powerpete Oy tarjoaa tiili-, teräsbetoni- ja elementtirakennusten, asuintalojen ja muiden rakennusten, perustusten ja metallirakenteiden kokonaista purkupalvelua.  
Teemme töitä toimialamme hyväksyttyjä sääntöjä noudattaen, noudatamme aikatauluja ja teknisiä piirustuksia. 
Tavoitteenamme on investoijien, rakennuttajien ja rakennusyhtiöiden avustaminen hankkeiden toteuttamisessa ympäristöä -, naapurikohteita- ja väestön terveyttä vahingoittamatta.
Jokainen kaupunki, erityisesti suurkaupunki, on historiallinen kulttuurikokonaisuus infrarakenteensa kanssa. Uusia rakennuksia voivat rakentaa ja vanhoja taloja peruskorjata vain kokeneet ammattilaiset, joilla on oltava kaikki siihen tarvittavat valtuudet.
Rakennusten ja rakenteiden purku on rakennusalan eniten aikaa vievä toiminta. Purkutöihin liittyy useita ongelmia ja teknisiä yksityiskohtia, jotka urakoijan on otettava huomioon.

Powerpete Oy tarjoaa kaikkia purkaustöihin liittyviä palveluja, muun muassa
:

  
*  työmaan valmistelut ja aitausten asennus;
   *  manuaaliset ja koneelliset purkaustyöt;
   *  alueen puhdistus, rakennusjätteiden poiskuljetus.

Rakennusten koneellinen purku tehdään nykyaikaisilla laitteilla: purkukoneet, murskaimet, puskutraktorit, hydraulivasarat, iskuvasarat ja kippiautot. Manuaalisiin purkaustöihin käytetään seuraavia rakennustyökaluja: vasaroita, timanttilaikkoja, hydraulikiiloja, höyliä, kaasuleikkureita.
Ammattilaiset työntekijämme ovat yhtiön arvokkain resurssi ja hyvän maineen ylläpitäjät: laitteet toimivat aina kunnolla ja työ suoritetaan kaikkia laatuvaatimuksia noudattaen. 
Olemme valmiit purkamaan erittäin monimutkaisia rakenteita tiheärakennuksen alueilla ja maantieteellisesti hankalissa olosuhteissa. Takaamme purkaustöiden turvallisen suorituksen ja resurssien säästäväisen käytön.
Kaupungit kasvavat, asunnot rappeutuvat ja uusille rakennuksille ei usein riitä tontteja. Rakennusten purku on ainoa järkevä ja tarkoituksenmukainen tapa tilanteen ratkaisemiseen!


   * 
Rakenteiden purku
   * 
Rakennusjätteiden poiskuljetus
   * 
Rappeutuneiden rakenteiden purku
   *  Rappeutuneiden rakenteiden purku
   * 
Metallin poiskuljetus
   * 
Manuaaliset ja koneelliset purkaustyöt
   * 
Teräsbetonin poiskuljetus ja käsittely
   * 
Teollisuusrakenteiden (rakennusten) purku
   * 
Väli- ja sisäseinien purku
   * 
Maaperän poiskuljetus
   * 
Upotusaukkojen sahaus
   * 
Rakennusten peruskorjaus
   * 
Asbestin purku
   *  Timanttiporaus
   * 
Timanttileikkaus, aukkojen leikkaus

Powerpete Oy käyttää työssään luotettavaa ja testattua tekniikkaa. Kaikille laitteille tehdään säännöllisiä teknisiä katsastuksia ja ne ovat käyttövalmiita. Meillä ovat olemassa kaikki tarvittavat koneisiin liitettävät työkalut.
Mahdollisuutemme ovat etumme